Å så här såg det ut i pressen…

… efter vår fantastiska dag med elevexperter som processade frågor till vår skolkulturstrategi: Kultur i skolan Barometern 1203 del 1 och Kultur i skolan Barometern 1203 del 2

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Å så här såg det ut i pressen…

Västerviks skolkulturgrupp i skapartagen

Igår fick vi en spännande och intressant heldag tillsammans med skol- o kulturföreträdare i Västerviks kommun. Dagen var ett startskott för revideringen av kommunens skolkulturplan.

Under förmiddagen fick vi en nulägesbeskrivning. Magnus pratade om nya medier i skolan och skolbioprojektet, jag om estetiska lärprocesser.

Eftermiddagen ägnades åt en gemensam process där lärare, rektorer, kulturskolepersonal, representanter från Kultur och fritid m fl visionerade, planerade och diskuterade. Vi ser fram emot att läsa den nya skolkulturplanen i augusti!

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Västerviks skolkulturgrupp i skapartagen

”Alla är under utveckling, alltid”

Inspirationsmaterialet ”Alla är under utveckling alltid” beskriver erfarenheterna av det ett år långa projektet Bli Människa och samarbetet mellan skolan i Södra Vi i Vimmerby och Byteatern, Kalmar länsteater. Nu har vi med hjälp av postverket delat med oss av trycksaken till närmare 200 personer. Däribland skol- och kulturdepartementen och massor med konsulenter inom teater, film och konstområdet.

Dessutom finns foldern översatt till engelska i en webbversion för nedladdning. Den kommer att komma upp här på hemsidan snart.

.

 

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för ”Alla är under utveckling, alltid”

Workshop kring elevers inflytande av kulturen i skolan

I går den 28 februari hade vi Riksteaterns ”Inflytandeprojektet” på besök. 15 ungdomar i åk 8 från Vimmerby, Borgholm och Kalmar träffades på kalmar teater och det blev en fantastiskt spännande och givande dag för oss alla vågar vi påstå. Syftet med dagen var att få elevernas perspektiv och åsikter på vad kultur i skolan är och skulle kunna vara. Halv tre lämnade gruppen ifrån sig sina åsikter till Ulf Bexell som ansvarig för projektet.

Här en länk till det radioreportage som sändes i Radio Kalmar dagen efter. 🙂

 

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Workshop kring elevers inflytande av kulturen i skolan

Utbyte mellan projektets tre skolkulturgrupper.

De tre förvaltningsövergripande skolkulturgrupperna från pilotkommunerna Borgholm, Kalmar och Vimmerby har träffats för första gången. Vid dessa samrådsmöten, som vi valt att kalla dem vill vi ge möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte om hur organisation och samarbeten ser ut kring kulturuppdraget i skolan. Tiden gick fort och mötet enades om några gemensamma frågor att arbeta vidare med i samrådsgruppen. Bland annat:

  • Hur får eleverna inflytande över skapande skola-ansökningarna?
  • För- och efterarbete? Efterfrågan från skolan har satt press på kulturutövarna. Skolan vill att aktiviteterna skall kännas meningsfulla
  • Skapande Skola som språngbräda för att bygga en hållbar utveckling som kan bli egenfinansierad? Att man skapar ett behov hos pedagogerna när de ser måluppfyllelse.

Tiden gick fort och den korta film som vi tänkte samtala kring hann vi bara visa inledningen av. Vi lägger upp den här istället. Det är studenten Arne Vidflo Mos har gjort en kort betraktelse kring sin skolgång ett par månader innan han slutar Gymnasiet. Han gör det med inspirtion av Ken Robinssons föreläsningar och med inslag av professor Peter Gärdenfors.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Utbyte mellan projektets tre skolkulturgrupper.

Finally – time for kick off!

The 14th of February it is finally time for kick off in our project Creat Learn. Projectmembers from Kalmar, Klaipeda, Goldburgsund, Rostock, Bad Doberan, Linaeus University and Riksteatern are gathered in Kalmar to get to know each other better and … Continue reading
Publicerat i CreatLearn | Kommentarer inaktiverade för Finally – time for kick off!

Skola & Kultur omskrivet i Östran

Här kan du läsa Östrans fina artikel om projektet från den 1 februari!

Artikel Östra Småland 1 feb 2012
Artikel del 2 Östra Småland 1 feb 2012

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Skola & Kultur omskrivet i Östran

Möte mellan tre kommunala skolkulturgrupper

Fredagen den 20 januari är det dag för det första mötet mellan skolkulturgrupperna i våra tre pilotkommuner – Borgholm, Kalmar och Vimmerby. I de förvaltningsövergripande grupperna finns representanter från både skol- och kulturförvaltningar i form av såväl pedagoger och skolledare som förvaltningspersonal och medarbetare från kulturskolor. I alla tre kommuner har skolkulturgrupperna ett uttalat politiskt uppdrag men med lite olika fokus vilket bäddar för spännande erfarenhetsutbyte på fredag.

Publicerat i Aktiviteter, Aktuellt, Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Möte mellan tre kommunala skolkulturgrupper

Skola & Kultur – ett nationellt Riksteaterprojekt

Skola & Kultur är ett av fem nationella projekt som Riksteatern medfinansierar runt om i Sverige. Projekten handlar om att på olika sätt öka publik- och arrangörsperspektiv i verksamheten, att närma sig andra konstarter och att öka den kulturpolitiska medvetenheten lokalt och regionalt.  Förra veckan samlades ledarna för samtliga projekt i Riksteaterhuset i Hallunda för att utbyta erfarenheter och för att få information från rörelsen. Arbetet som görs i Kalmar län lyftes fram särskilt och vi kände oss stolta över att Skola & Kultur med regionala exempel kan vara med och utveckla mötet mellan skola och kultur på ett nationellt plan. Ett annat projekt som vi hoppas kunna samverka med är Inflytandeprojektet – som skulle kunna vara ett sätt att få in elevers röster i den skolkulturstrategi som vi skall ta fram under 2012. Läs mer om Inflytandeprojektet här

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Skola & Kultur – ett nationellt Riksteaterprojekt

Tillsammans i CreatLearn

Kalmar kommun har erhållit EU-medel för att tillsammans med skolförvaltningar och kulturaktörer i tre andra länder runt Östersjön undersöka hur elever kan lära på ett kreativt sätt i projektet CreatLearn. Skola & Kultur är en part i projektet och vi deltog igår i ett möte med de inblandade Kalmaraktörerna. Bland annat mötte vi rektorn, en lärare och elever från Södermöreskolan som uttryckte hur viktigt det är att kutlur och skola arbetar tillsammans från början för att det skall bli meningsfullt för båda parter. Björn Samuelsson, kulturutvecklare i Kalmar, är projektledare för CreatLearn, som skall pågå under två år med officiell start den 1 januari 2012.

Publicerat i Aktuellt, samarbeten | Kommentarer inaktiverade för Tillsammans i CreatLearn