Nyhetsbrev maj 2013

Skola & Kultur – nyhetsbrev maj 2013

Hej, Nu har det varit lite tyst här på hemsidan ett tag. Vi har under våren jobbat intensivt med den regionala skolkulturstrategin, en strategi för samverkan, och har varit helt inne i det arbetet. Men en hel del annat har också hänt och här kommer nu ett nyhetsbrev för våren.

Skolkulturstrategi Kalmar län
Arbetet med att skriva en första remissverion av strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län är nu färdigt. Remissförslaget kommer att behandlas av Regionförbundets Kulturberedning, AU och Styrelse innan det går ut till kommuner, länskulturorganisationer och andra berörda parter. Detta innebär att remiss-tiden förskjuts men att strategin redan nu lyfts upp på högsta politiska nivå, vilket är mycket glädjande.

Den nya tidsplanen för remissen innebär att den skickas ut i slutet av juni och att svar skall vara Regionförbundet tillhanda i mitten av okotber. På så sätt kan strategin fortfarande antas av Regionförbundet och kommunerna under 2013.

Parallelt med ovanstående förskjutning av tidsplanen kommer vi att arbeta med förankring av dokumentet i kommunerna via besök i nämder och skolkulturgrupper. Vi delar gärna med oss av strategin i sin nuvarande form som arbetsmaterial.

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för att boka in ett möte om strategin. Förhoppningen är att arbetet med den regionala strategin skall gå hand i hand med uppdateringar och utformningar av de lokala strategierna/garantierna.

Aktuellt i projektet
Vi har under våren inlett ett samarbete med ett liknande projekt i Västra Götalandsregionen och fått möjlighet att berätta om våra erfarenheter i såväl Sundsvall som Malmö och Stockholm. Avslutningen av kursen Deltagarkultur blev till sex texter i essäform som på olika sätt belyser deltagandeperspektivet. Styrgruppen har beviljat stöd till två projekt, ett i Emmaboda kring Glaspedagogik och ett i kalmar kommun kring ett utökat och undersökande samarbete mellan Vasaskolan och konstmuseets Ateljé veksamhet. Den 3 juni blir det releas av boken ”Får man använda sin fantasi” som är det fantasiska resultatet av projektet ”Att äga läsandet och skrivandet” med Elin Johansson i Borgholms kommun. 

Vi konstaterar också att Kalmar län har sökt och beviljats rekordmycket stöd från Kulturrådet till Skapande skola. Fantastiskt roligt!

Nu går vi mot sommar. 🙂

Magnus och Kattis

 

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev maj 2013

Kulturlöfte i Kalmar kommun – å ett spännande möte med elever

”I Kalmar kommun har förskolan och skolan höga ambitioner när det gäller de estetiska
lärprocesserna. Vi menar att kulturen har ett unikt egenvärde, men också bidrar positivt till ökad måluppfyllelse i andra teoretiska ämnen.” skriver Jonas Hellberg, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, i lördagens Barometer i samband med att han presenterar kommunens kulturlöfte. Läs hela debattartikel här

Barometern skriver också om det spännande mötet mellan Skola & kulturs projektgrupp och elevexpertgrupp som hölls den 22 november. Syftet var att låta elever och vuxna mötas kring skolkulturfrågor och på så sätt öka elevers inflytande över den kommande skolkulturstrategin.Läs hela artikeln här

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kulturlöfte i Kalmar kommun – å ett spännande möte med elever

Att äga läsandet och skrivandet

Elin Johansson, som studerar litteraturvetenskap i Göteborg, genomför under hösten ett omfattande läs- och skrivprojekt med elever i Rälla och Runsten. Projektet är kopplat till kommunens Lässurr. Läs mer om målen med projektet här. Vi på Skola & Kultur är praktikhandledare för Elin och följer hennes arbete med spänning. Alla erfarenheter kommer att finnas tillgängliga i skrift efter nyår. Läs vad Ölandsbladet skriver om projektet när författaren Mårten Sandén var på besök.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Att äga läsandet och skrivandet

Emmaboda den 29 oktober, ”Med biografen som klassrum” ett bra tillfälle till uppföljning av konferensen i Borgholm.

En givande uppföljning av dagen i Borgholm kan vara att medverka på fortbildningsdagen ”Biografen som klassrum” och bland annat lyssna på rektor Pär Palmgren från Blåklintskolan i Mjölby.
Pär och läraren Frida Engström föreläser för Emmabodas alla lärare och rektorer kring hur organisation och samarbetsformer kan förändras för att gagna olika uttrycksformer i skolan. Rektorerna i Emmaboda träffar också Pär enskilt under eftermiddagen.
Det finns fortfarande ett 40-tal platser kvar till dagen.Om ni är intresserade av att delta under eftermiddagens möte med rektorerna så maila till oss på Skola & Kultur skolaokultur@gmail.com

”Biografen som klassrum” som arrangeras av Reaktor Sydost och Emmabodakommun och är en dag av nyttigheter och inspiration kring hur filmen kan bli en naturlig del av skolans dagliga arbete och att det faktiskt är möjligt. 🙂 Dagen avslutas med den kritikerosade filmen ”Jörgen + Anne = Sant”

Dagen är utan kostnad och inbjudan och program här

 

Publicerat i Aktiviteter, Aktuellt, Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Emmaboda den 29 oktober, ”Med biografen som klassrum” ett bra tillfälle till uppföljning av konferensen i Borgholm.

Lärandet i centrum på Borgholmskonferensen

Den 13 september i vackraste sommarvädret arrangerade Borgholms kommun tillsammans med Skola & Kultur  konferensen ”Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett ledningsperspektiv”. Drygt 100 personer i ledande roller såsom rektorer, skolchefer, kultursekreterare, kulturchefer, konsulenter och förtroendevalda samlades på Borgholms slott för att lyssna och samtala kring hur skolan och kulturen kan samverka för en ökad motivation och högre måluppfyllelse.
Efter att ha hälsats välkomna av utbildningsnämndens ordförande Christina Ateva inledde  Byteatern och Länsmusiken dagen mycket stämningsfullt under de gamla stenvalven då de framförde Tranströmers Shubertiana.
Jockum Landin från Kulturrådet berättade om satsningen Skapande skola och den utvärdering de sammanställt efter de tre år som stödet funnits.Dagens huvudtalare Ulla Wiklund tog utgångspunkt både i sin egen uppväxt och i den nya läroplanen när hon föreläste om kreativitet och estetiska lärprocesser. Micke Gunnarsson avslutade dagen med en inspirerande och tänkvärd föreläsning kring allas vårt ansvar för att må bra själva som en grund för att göra det så bra som möjligt för våra barn.
Under det avslutande kaffeminglet hördes röster som pratade framtid och efterlyste nästa steg. Vi på Skola & Kultur tar gärna emot tankar kring detta och hjälper gärna till med tid och medel inom ramen för projektet.
Länkar till Micke och Ullas bloggar hittar ni här i texten. Nedan hittar du Ullas och Jockums presentationer.
PS. Du hittar en länk till mer musik av Schubert i Byteaterns musiklista från förestälningen Lockfågeln. Öpnna musikprogrammet Spotify och skriv Lockfågeln i sökfältet. :-). DS.

Kulturrådets utvärdering av skapande skola

När kulturen knackar på skolans dörr.
 

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Lärandet i centrum på Borgholmskonferensen

Skola och skapande i Mörbylånga

Mörbylånga kommun valde att inleda terminen med en upptakt för alla inblandade i höstens Skapande Skola projekt. Lärare och kulturarbetare fick chansen att träffas och planera tillsammans. Skola & Kultur bidrog till dagen med projektmedel.

Pernilla Frid, Linnéuniversitetet, föreläste om kreativitet, skaparlust och sitt projekt i Emmaboda kommun -Konst för barn, där hon skapar collage tillsammans med elever. Pernilla medverkar just nu som gästkrönikör hos Skola & Kultur – läs hennes krönika här och bli inspirerad!

Publicerat i Aktiviteter, Aktuellt, samarbeten | Kommentarer inaktiverade för Skola och skapande i Mörbylånga

Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett ledningsperspektiv

Den 13 september bjuder Kulturrådet, Borgholms kommun och Skola & Kultur till konferens på Borgholms slott. En dag om samverkan och skolutveckling utifrån den nya läroplanen. Medverkar gör representanter för kulturrådet och det blir föreläsningar av Ulla Wiklund och  Micke Gunnarsson.

 

Målgruppen för konferensen är skolledare, förvaltnings- och nämndrepresentanter
inom skola och kultur, skolkultursamordnare, kulturinstitutioner/organisationer i Kalmar län.  Programmet hittar du här och anmälan till konferensen gör du här.

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

 

Publicerat i Aktiviteter, Aktuellt, Kalendarium | Kommentarer inaktiverade för Uppfylla mål och skapa mening – Kultur i skolan ur ett ledningsperspektiv

Styrgruppsmöte och avtackning av Kjell-Ove

Den 27 april hade vi styrgruppsmöte och denna gång var vi på Skolförvaltningen i Kalmar, högst upp i den gamla riskvarnen.  Inledningsvis talade två(!) skolchefer från Kalmar. Först Kjell-Ove Petersson som avgående och sedan Mats Linde som tillträdande.  Vi passade på att från Skola & Kulturs vägnar tacka Kjell-Ove för hans engagerade arbete i projektet som har varit mycket betydelsefullt.
Mats Linde gav en intressant bild av hur han ser på sitt nya arbete som skolchef och betonade att elevers måluppfyllelse är skolans viktigaste uppdrag och att kulturen har en viktig roll att spela. Vidare diskuterades bland annat projektets kommande arbete kring Solkulturstrategin.  Hela protokollet kommer inom kort under fliken Arkiv.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Styrgruppsmöte och avtackning av Kjell-Ove

4,3 miljoner i tisdags, Västervik igår, Örebro idag, styrgruppsmöte imorgon

Veckan har bjudit på många roliga möten och fina besked. Skapande Skola-bidrag på dryga 4 miljoner (!) regnade ner över länet i tisdags! Stort grattis till våra fantastiska kommuner som jobbat på ett föredömligt sätt med sina ansökningar. Läs allt om fördelningen här.

Igår träffade vi förvaltningscheferna för skola, kultur och kulturskola i Västerviks kommun tillsammans med skolkultursamordnaren Lise-Lotte Moschiri. Det blev ett givande och framåtsyftande möten med målet att revidera skolkulturplanen och förankra den allt bättre i de politiska nämnderna.

Idag har jag varit på utbudsdag för scenkonst i Örebro och föredragit vårt projekt och erfarenheter från Kalmar län –  ett bra sätt att dela med sig av det vi arbetar med och för i regionen.

Nu ser vi fram emot att träffa vår engagerade styrgrupp i Barn och ungdomsförvaltningens lokaler i Kalmar imorgon.

 

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för 4,3 miljoner i tisdags, Västervik igår, Örebro idag, styrgruppsmöte imorgon

Samverkansmöte – tre pilotkommuner, en strategi

Idag har vi haft besök av våra de centrala skol-kulturgrupperna från Borgholm, Vimmerby och Kalmar. Det blev många spännande inblickar i deras pågående arbete och kommande verksamhet. Som avslutning diskuterade vi den regionala skolkulturstrategin som projektet skall skriva under 2012. Det står klart att vi har många perspektiv att beakta men att vi tillsammans har goda förutsättningar att lyckas. En viktig reflektion jag tar med mig från dagen är att skolan saknar regional instans vilket försvårar dialog och beslutsvägar i relation till länskulturen…

Vi passade också på att planera den stora skolkulturkonferensen som kommer att gå av stapeln den 13 september 2012 på Borgholms slott. Mer information kommer.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Samverkansmöte – tre pilotkommuner, en strategi