Om Skola & Kultur

Skola & kultur är ett nystartat projekt av Riksteatern och Regionförbundet i Kalmar län.

Under tre år ska projektet arbeta för att öka måluppfyllelsen i länets skolor genom ökad samverkan mellan kulturföreträdare, kommunala skol- och kulturförvaltningar och Linnéuniversitetet.
Visionen ska nås genom att skapa nätverk och strategier, utveckla metoder och strukturer samt anordna utbildningar för anställda inom området.
Projektet har aktiviteter på såväl lokal, regional och nationell nivå. Vimmerby, Borgholm och Kalmar är pilotkommuner i projektet och ska vara en stor del i arbetet men projektets aktiviteter erbjuds alla kommuner i länet.

” Målet för oss med projektet är att få vara med och
öka integrationen mellan kultur och lärande.
Vi vill bidra till att skapande och upplevelser blir en del
av elevens skolvardag i samklang med läroplanen
– som en väg till kunskap och som medel att växa.”

Kattis Ellborg & Magnus Engvall
projektledare Skola & Kultur

Skola & Kultur – projektbeskrivning med budget

Styrgruppens sammansättning

 

Målet för oss med projektet är att få vara med och

öka integrationen mellan kultur och lärande. Vi vill

bidra till att skapande och upplevelser blir en del

av elevens skolvardag i samklang med läroplanen

– som en väg till kunskap och som medel att växa.

Kattis Ellborg & Magnus Engvall

projektet Skola Kultur