Material

Här hittar du nedladdningsbart material
relaterat till projektet och estetiska läroprocesser.

Under ”Arkiv” hittar du annat material i form av dokument, protokoll och material från projektets genomförda arrangemang.

Uppsatsen ”Man kan ju dansa matematik och sjunga svenska”
En magisteruppsats om kultur i lärandet i Kalmar län, skrivet av Nils Browall och Katarina Ellborg, Linnéuniversitetet 2011

Estetiska perspektiv i LGR-11 – sammanställning av Ulla Wiklund
En sammanställning av den nya läroplanens hänvisningar till estetiska uttrycksmedel/metoder. En inspiration för dig som arbetar eller vill arbeta med kultur i grundskolan!

Bli Människa – inspirationsmaterial för visning på skärm
Bli Människa – inspirationsmaterial för utskrift
Bli människa – eng. version. ”Becomming people”
Byteatern och Vimmerby kommun har gjort ett inspirationsmaterial för möten mellan skola och kultur. Materialet kan laddas ner här men finns även att beställa i tryckt form, kontakta Skola&kultur eller Byteatern för beställning.

Synligt lärande
Diskussionfrågor till Synligt lärande
Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat. Det visar SKL:s skrift Synligt Lärande som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevernas resultat.
Tillsammans med den nedladdningsbara skriften finner du ett diskussions-/studiematerial i word som är till för lärare, rektorer, förvaltning och förtroendevalda att arbeta vidare med. Anledningen till att studiematerialet är i word är för att ni själva skall kunna lägga in och stryka så att frågorna blir relevanta för er.

En rapport om skolans syn på Byteaterns stora projekt på skolorna i Kalmar 2009.
En rapport som ställer frågor kring hur ett skapande och undersökande arbetssätt i skolan kan synliggöras när det gäller lärande?
Olle Holmbergs försök till beskrivning av vad begreppet Flum egentligen är för något.