Länkar

creatlearn.org

http://ullawiklund.wordpress.com Ulla Wiklund: Kultur och estetik i skola och utbildning

www.kulturbus.se Kultur – barn – ungdom – skola i Kalmar län

Linnéuniversitetet

Kulturinstitutioner i länet:

Byteatern

Kalmar läns museum

Kalmar konstmuseum

Hemslöjden

Länsmusiken

Riksteatern

Reaktor sydost

Dans i sydost

Virserums konsthall

Regionbiblioteket