Nyhetsbrev maj 2013

Skola & Kultur – nyhetsbrev maj 2013

Hej, Nu har det varit lite tyst här på hemsidan ett tag. Vi har under våren jobbat intensivt med den regionala skolkulturstrategin, en strategi för samverkan, och har varit helt inne i det arbetet. Men en hel del annat har också hänt och här kommer nu ett nyhetsbrev för våren.

Skolkulturstrategi Kalmar län
Arbetet med att skriva en första remissverion av strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län är nu färdigt. Remissförslaget kommer att behandlas av Regionförbundets Kulturberedning, AU och Styrelse innan det går ut till kommuner, länskulturorganisationer och andra berörda parter. Detta innebär att remiss-tiden förskjuts men att strategin redan nu lyfts upp på högsta politiska nivå, vilket är mycket glädjande.

Den nya tidsplanen för remissen innebär att den skickas ut i slutet av juni och att svar skall vara Regionförbundet tillhanda i mitten av okotber. På så sätt kan strategin fortfarande antas av Regionförbundet och kommunerna under 2013.

Parallelt med ovanstående förskjutning av tidsplanen kommer vi att arbeta med förankring av dokumentet i kommunerna via besök i nämder och skolkulturgrupper. Vi delar gärna med oss av strategin i sin nuvarande form som arbetsmaterial.

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller för att boka in ett möte om strategin. Förhoppningen är att arbetet med den regionala strategin skall gå hand i hand med uppdateringar och utformningar av de lokala strategierna/garantierna.

Aktuellt i projektet
Vi har under våren inlett ett samarbete med ett liknande projekt i Västra Götalandsregionen och fått möjlighet att berätta om våra erfarenheter i såväl Sundsvall som Malmö och Stockholm. Avslutningen av kursen Deltagarkultur blev till sex texter i essäform som på olika sätt belyser deltagandeperspektivet. Styrgruppen har beviljat stöd till två projekt, ett i Emmaboda kring Glaspedagogik och ett i kalmar kommun kring ett utökat och undersökande samarbete mellan Vasaskolan och konstmuseets Ateljé veksamhet. Den 3 juni blir det releas av boken ”Får man använda sin fantasi” som är det fantasiska resultatet av projektet ”Att äga läsandet och skrivandet” med Elin Johansson i Borgholms kommun. 

Vi konstaterar också att Kalmar län har sökt och beviljats rekordmycket stöd från Kulturrådet till Skapande skola. Fantastiskt roligt!

Nu går vi mot sommar. 🙂

Magnus och Kattis

 

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.